Johan Fernvall

Advokat

E-post: johan@fernvall.se

Direkt: 040-627 84 32

Mobil: 0768-727 890

Johan har mer än 15 års erfarenhet av arbete med brottmål. Johan har lång och gedigen erfarenhet både av advokatyrket och av arbete som brottmålsadvokat, företrädesvis som försvarare. Johan har också omfattande erfarenhet av arbete med tvistemål, vilket många gånger varit en stor fördel i mål om ekonomisk brottslighet och i brottmål med utmätnings- och beslagsfrågor samt vid komplicerade skadeståndsanspråk.

Johan tog juristexamen vid Lunds universitet år 2004. Efter erlagd examen påbörjade han tjänstgöring vid advokatbyrå i Malmö. Sedan år 2010 har Johan drivit advokatbyrå i egen regi.

Johan åtar sig uppdrag som försvarare och målsägandebiträde och arbetar även med familjerätt och tvångslagstiftning.

Johan är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan år 2010.

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss per telefon eller boka tid för möte på något av våra kontor i Malmö eller Lund. Vi iakttar folkhälsomyndighetens rekommendationer i anledning av covid 19 så att du som klient alltid kan känna dig trygg när du kommer på möte hos oss.

Advokaterna Fernvall Möller

 

KONTAKT

Advokaterna
Fernvall Möller

Södra Förstadsgatan 32
211 43 Malmö

TEL & E-POST

mail: info@fernvall.se
Telefon: 040 – 18 20 40
Telefon:  040 – 627 84 30
Fax: 040 – 627 84 39

ADVOKATSAMFUNDET