PULVERLACKERING – från små detaljer till stora och ytor

Hos oss på Assars Industri får du…

Specialkompetens i pulverlackering

Hos oss får du erfarenhet och kompetens som sträcker sig flera decennier bakåt i tiden. Vi är ett legolackeringsföretag som är specialiserade på högkvalitativ pulverlackering. För både små och stora serier. Och av produkter ämnande för såväl inomhus- som utomhusbruk.

Stor kapacitet

Vi håller till på 6 000 m² i Småländska Hillerstorp. Här finns rationella materialflöden, tre målningslinjer med modern utrustning och täta kvalitetskontroller. Men framför allt, våra medarbetares erfarenhet, specialistkompetens och dagliga engagemang.

Lång erfarenhet

Vi har lackerat sedan 1947. Då producerade och våtlackerade vi leksaker. Med tiden gick vi från våtlackering till det miljövänligare alternativet, pulverlackering. Sedan 1985 är vi ett renodlat legolackeringsföretag.

En miljöcertifierad partner

Vi arbetar ständigt med att minska vår påverkan på miljön. Som ett resultat av vårt miljöarbete är vi certifierade enligt ISO 14001:2015.

Flexibla transporter

All in- och utlastning hanteras med flexibilitet och sker under tak vid våra lastportar. Med kort- och kodlås kan gods hämtas och lämnas hos oss dygnet runt.

Hög kvalitet

Vårt kvalitetsarbete är en ständigt pågående process. Varje dag arbetar vi för att bli lite bättre. Som ett resultat av vårt kvalitetsarbete är vi certifierade enligt ISO 9001:2015.