MILJÖ

Vi arbetar ständigt med att minska vår påverkan på miljön. Pulverlack, till skillnad från våtlack, innehåller inte några miljöfarliga lösningsmedel och den översprutade pulverfärgen kan återanvändas. Vi använder kemikalier som är helt fria från tungmetaller. Och våra tvättprocesser och förbehandlingar har inga utsläpp.

Som ett resultat av vårt miljöarbete, är vi certifierade enligt ISO 14001:2015.