Förbehandling som stärker

Förbehandling är viktigt för pulverfärgens mekaniska egenskaper såsom vidhäftning och korrosionsskydd. Vi har valt att arbeta med Oxsilan. Ett miljövänligt alternativ till zinkfosfatering och kromatering.

Oxsilan passar stål, aluminium och olika legeringar och är positiv redan på förbehandlad plåt. En förbehandling med Oxsilan ökar färgens vidhäftningsförmåga, ger ett utökat skydd mot rost och står sig i utomhusmiljö.